Frequently Asked Question

Wat zijn de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek (UB)?
Van maandag tot en met vrijdag is de UB open van 07:30 tot 20:45 uur. En op de zaterdag is de UB open van 08:00 tot 13:45 uur
1. Wie kan lid worden van de UB?
De AdeKUS-gemeenschap:
- Studenten, ingeschreven op de AdeKUS
- De wetenschappelijke staf van de AdeKUS en haar instituten
- Het technisch en administratief personeel
- Het Bestuur van de AdeKUS
- Studenten, ingeschreven op andere instituten voor hoger onderwijs in Suriname
Overigen:
- Academici
- Personen werkzaam bij de overheidskantoren
- Belangstellenden
2. Hoe word ik lid van de UB?
Een ieder die gebruik wenst te maken van de uitleendiensten van de bibliotheek dient zich in te schrijven d.m.v. het daartoe bestemde formulier.
De AdeKUS-gemeenschap dient bij de inschrijving te overleggen:
- 1 pasfoto.
- Srd 25,- voor een bibliotheekpas.
- Bewijs van inschrijving
- UvS-badge.
De overige groepen dienen bij de inschrijving te overleggen:
- 1 pasfoto.
- Srd 25,- voor een bibliotheekpas.
- Srd 100,- voor de jaarlijkse contributie (per collegejaar).
- Srd 100,- als waarborgsom (eenmalig).
De kosten voor een duplicaatpas bedragen Srd 60,-.
1. Wat zijn de boetes voor late inleveringen/verlengingen van boeken?
Tegen diegenen die zich niet aan de vastgestelde uitleentermijn houden wordt een boete opgelegd van Srd 1,- per boek per dag (vanaf de 3e dag). Wordt de uitleentermijn herhaaldelijk overschreden, dan kunnen er sancties worden getroffen.
2. Wat zijn de kosten voor het vergoeden van beschadigde/kwijtgeraakte documenten?
De kosten zijn afhankelijk van de prijzen van de documenten bij de (online) boekhandels en de dagkoers. De administratiekosten bedragen SRD 50,-.
3. Wat zijn de kosten voor kopiëren, printen en inbinden van documenten?
kopieren
1. Hoeveel boeken mag ik lenen?
- UvS-studenten mogen 5 boeken per keer lenen voor twee weken.
- UvS-docenten mogen 10 boeken lenen per keer voor een maand.
- Overige leden mogen 2 boeken lenen voor twee weken.
Noot: Boeken met een gele band op de boekenrug worden voor een week uitgeleend.
2. Mag ik iemand anders lidmaatschapskaart/studentenpas gebruiken om boeken te lenen?
Nee, dit is ten strengste verboden.
3. Hoe kan ik een boek(en) reserveren?
U kunt via een van onze communicatiekanalen een reservering plaatsen op een boek.
Let wel: reserveren is pas mogelijk als het boek is uitgeleend.
4. Hoe verleng ik de uitleentermijn van een boek?
U mag ter plaatse uw boek verlengen. Thans bestaat de mogelijkheid om een boek via WhatsApp 597-8629789 en email (uitleen.adekbib@uvs.edu) te verlengen,dit mag slechts een keer. Daarna zult u persoonlijk moeten langskomen met uw boek.
1. Hoe vindt ik de gewenste titels?
De gewenste titels vindt u via de Online Catalogus:
http://ub1.uvs.edu
2. Wat is de procedure voor het bezichtigen van documenten in de bibliotheek?
Voor het bezichtigen van documenten in de bibliotheek zult u via onze communicatiekanalen eerst een afspraak moeten maken. Vraag de documenten aan door de signaturen (boeknummers), die u bij uw search heeft gevonden, op te sturen/appen (WhatsApp 8629789/uitleen.adekbib@uvs.edu ).
1. Heb ik buiten de Campus ook toegang tot de digitale wetenschappelijke informatiebronnen (online databases) van de Universiteitsbibliotheek?
U kunt buiten de Campus via Moodle (AdeKUS-Studentspace), toegang krijgen tot onze online databases.
2. Hoe zoek ik in de online databases?
  • Via UB-Website ->  Online-Resources -> How to search in:
  • Via Moodle -> Bibliotheek -> Online-Resources -> How to search in:
3. Waar kan ik terecht als ik niet de juiste informatie kan vinden?
De afdeling Informatiebemiddeling zoekt voor u op. Specifieke informatie, die niet via de normale zoekprocedure in de bibliotheek kan worden bemachtigd, wordt door deze afdeling voor de klanten verzameld. De informatieaanvragen kunnen via WhatsApp 597 8629789 of via email ( info.adekbib@uvs.edu) worden ingediend.

4. Biedt de Universiteitsbibliotheek sessies aan in het efficiënt zoeken naar informatie in de online databases?
Ja, de UB verzorgt Information Literacy-sessies. De klanten worden vaardigheden aangeleerd in het zoeken en vinden, beoordelen en evalueren van informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Natuurlijk ook hoe informatie te gebruiken voor uw doelen.
5. Mag ik hele documenten vermenigvuldigen (kopiëren /printen)?
Nee, u mag delen uit onze documenten kopiëren/printen. Het auteursrecht mag niet geschonden worden.
1. Welke zijn de communicatiekanalen van de Universiteitsbibliotheek?
- WhatsApp 597 8629789
- info.adekbib@uvs.edu
- uitleen.adekbib@uvs.edu
- med.adekbib@uvs.edu
- De UB-website (Ask a Librarian), Ask a Librarian
U kunt via een van deze kanalen uw vragen stellen en klachten of suggesties indienen.
2. Is WhatsApp 24/7 bereikbaar?
Ja, WhatsApp is 24/7 te bereiken. Afhankelijk van onze openingstijden (werkdagen) worden de aanvragen behandeld.